Ingeniør/Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Logistikkingeniør

– Om logistikkingeniør
Logistikkingeniør_Gruppearbeid_Jente

Hva gjør en logistikkingeniør?

På alle samfunnsområder etterspørres effektivisering. Det dreier seg om å opprettholde samfunnets velferdsnivå og å gjøre næringslivet i stand til å overleve i tøff internasjonal konkurranse. For å nå disse målene er det begrenset virkning i at sykepleieren løper raskere, at kirurgen skjærer og syr raskere, at værelsespiken rer flere senger og at en øker svettefaktoren i industrien. I mye større grad handler det om å jobbe smartere, gjøre de riktige tingene og å få til flyt i arbeidet. Det er dette vi kaller industriell logistikk.

På logistikk lærer studentene om hvordan en skaper konkurransekraft og effektivitet. Dette skapes gjennom planlegging og styring av flyt, kvalitet og pålitelighet i forbindelse med innkjøp, produksjon, distribusjon og drift. 

Studentene får profesjonsutdanning som ingeniør med spesialfelt innen produktivitetsutvikling, innkjøp og leverandørutvikling, prosjektledelse og operativ planlegging og styring.
 

Logistikkingeniørens ferdigheter

Logistikkingeniøren har kunnskap om hvordan:

  •  finne ut hva som er av verdi for kundene 
  •  kartlegge virksomhetens verdiskaping 
  •  redusere gjennomløpstid og oppnå behovsstyrt produksjon 
  •  oppnå riktig kvalitet
  •  moderne datasystemer for material – og produksjonsstyring virker
  •  gjøre riktige innkjøp og forhandle gode avtaler
  •  styre risiko og optimalisere lager

Logistikken er ofte avgjørende faktor i utvikling av nye forretningskonsepter. I forbindelse med utviklingsprosjekter og store byggeprosjekter benyttes prosjekt som styringsform. Logistikkingeniøren har kunnskap innen planlegging og styring av prosjekter og har fått relevant trening i viktige teknikker som benyttes til beslutningsstøtte i forbindelse med prosjektaktiviteter.

Et kjennetegn ved logistikkingeniører fra NTNU er deres ferdigheter innen praktisk bruk av statistikk, køteori, operasjonsanalyse, regneark og simulering til å avdekke potensialer og teste ut løsninger. Her inngår dataanalyse, undersøkelse av statistisk uavhengighet og beregning av statistisk usikkerhet. Når en er trygg på kvaliteten i innsamlede data, kan disse benyttes til å analysere køproblem, kapasiteter, sikkerhetslager, gjennomløpstid, prosjektkostnader og vedlikeholdsaktivitet.

Fakta

Gradsnavn: 
Bachelor i ingeniørfag

Studiepoeng: 180
Studiekode: 194016
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for maskinteknikk og produksjon


Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår