ingeniør/Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Logistikkingeniør

– Læringsmål

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i logistikkfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Logistikkingeniøren skal ha kunnskap om hvordan kvalitet, flyt, tilgjengelighet og pålitelighet kan påvirke konkurransekraft og samfunnseffektivitet.
 • Logistikkingeniøren skal ha kunnskap om anerkjente teorier og metoder for planlegging og styring av materialanskaffelser, produksjon, distribusjon, transport og drift samt planlegging og styring av prosjekter
 • Logistikkingeniøren skal ha kunnskap om globale miljøutfordringer og om logistikkens betydning for disse utfordringene
 • Logistikkingeniøren skal kjenne logistikkfagets historie og utvikling.

Ferdighet

 • Logistikkingeniøren skal ha opptrent ferdighet i å strukturere leveransekjeder og verdiskapende prosesser slik at gjennomløpstider blir korte
 • Logistikkingeniøren skal ha opptrent ferdighet i hvordan en kan oppnå høy kvalitetspresisjon og hvordan en kan oppnå høy leveringssikkerhet med små beholdninger
 • Logistikkingeniøren skal ha opptrent ferdighet i hvordan en velger ut leverandører, forhandler seg frem til gode avtaler og hvordan en utvikler kunde-/leverandørforhold
 • Logistikkingeniøren skal ha opptrent ferdighet i å planlegge, styre og lede prosjekter for å oppnå rask og sikker gjennomføring av byggeoppgaver og utviklingsprosjekter
 • Logistikkingeniøren skal ha opptrent ferdighet i å anvende statistiske metodelære til beregning av usikkerhet i kvalitet, behov, leveringstid, levetid og lønnsomhet
 • Logistikkingeniøren kan anvende logikk i regneark, matematikk og statistikk samt operasjonsanalytisk teori til problemmodellering og beslutningsstøtte.

Generell kompetanse

 • Logistikkingeniøren kan arbeide kunnskapsbasert og innovativt. Han/hun har kjennskap til forsknings- og utviklingsmetodikk og kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte.
 • Logistikkingeniøren kan arbeide i team og samhandle tverrfaglig og over organisasjonsgrenser.
 • Logistikkingeniøren kan formidle problemstillinger og løsninger i vitenskapelig og popularisert form, skriftlig og muntlig.