Ingeniør/Bachelorprogram - 3-årig, Trondheim

Logistikkingeniør

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Logistikkingeniøren har kunnskap og ferdigheter til å gå inn i stillinger som innkjøpsingeniør, innkjøpssjef, kvalitetsingeniør, supply chain manager, produksjons-, transport- eller prosjektplanlegger og i stillinger innen operativ styring på de fleste samfunnsområder.

Logistikkingeniøren er en viktig bidragsyter der det arbeides med forbedring og effektivisering. Nedslagsfelt kan være industri, konsulentbedrifter, bygg, helse, handel, privat og offentlig tjenesteyting, primærnæringer og ideelle organisasjoners virksomhet i humanitære operasjoner.

Med logistikkutdannelsen, vil jobber innen distribusjons- og logistikkfunksjonene i alle bedrifter være naturlige arbeidsplasser. Studiets tverrfaglige oppbygning åpner muligheter for stor allsidighet innen bransjer som for eksempel: industri, transportvirksomhet, handelsbedrifter, forsikring, rederier, offentlig sektor, engineering, konsulentvirksomhet, undervisning og forskning.

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.