Kjemiingeniør

ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

– Videre studier

Kjemiingeniør

Kjemiingeniør_Lab_Glass_Farger_Undervisning

Kjemiingeniør

Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.