ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

– Videre studier
Kjemiingeniør_Lab_Glass_Farger_Undervisning

Etter det 3-årige bachelorstudiet kan du søke opptak på masterstudiets 4. årstrinn ved NTNU.

En bachelorgrad i kjemi kan gi grunnlag for å søke opptak til følgende 2-årige masterstudier:

Med en bachelorgrad, kjemiingeniør kan du også være kvalifisert til opptak til andre masterstudier på NTNU og ved andre universitet og høgskoler.

 

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.