ingeniør/bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

– Videre studier
Kjemiingeniør_Lab_Glass_Farger_Undervisning

Etter det 3-årige bachelorstudiet kan du søke opptak på masterstudiets 4. årstrinn ved NTNU.

En bachelorgrad i kjemi kan gi grunnlag for å søke opptak til følgende 2-årige masterstudier:

Med en bachelorgrad, kjemiingeniør kan du også være kvalifisert til opptak til andre masterstudier på NTNU og ved andre universitet og høgskoler.


Masterstudier på NTNU

Ved å ta tilleggsfag kan du også kvalifisere for Master i internasjonal business og markedsføring/Siviløkonom i Ålesund. Da kan også andre masterprogram på NTNU være aktuelle for deg.