Kjemiingeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

– Om kjemiingeniør

Kjemiingeniør

Kjemiingeniør - Hva gjør

Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. For å produsere og kvalitetssikre nye løsninger innen industri, matproduksjon og medisin, trenger vi dyktige kjemiingeniører.

Ingeniørstudiet innen kjemi passer for deg som lar deg fascinere av kjemiske prosesser, og som ønsker å bidra til å skape bedre, sikrere og nyskapende løsninger innen kjemi og bioteknologi. 

Studiet er både praktisk og teoretisk, og du vil bli godt kjent med kjemilaboratoriet på NTNU. Her vil du lære verktøy og metoder for å løse kjemiske utfordringer i næringslivet, og i samfunnet for øvrig. Kjemi vil nemlig være en av nøkkelfagene for å skape en mer bærekraftig utvikling, og for å finne løsninger på dagens miljøutfordringer.


Forskningsaktivitet

Vår forskningsgruppe har en egen nettside.  Gruppa består av to gruppeledere Eirik Sundby og Bård Hoff,  tre Dr.-studenter og et varierende antall master- og bachelor-studenter. De er særlig interessert i hvordan molekyler vekselvirker med biologiske systemer.

 

 

Les om Maria som dyrker oljespisende bakterier på studiet

Les om Maria som dyrker oljespisende bakterier på studiet