Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Kjemiingeniør

– Om kjemiingeniør
jemiingeniør_Lab_Forsøk_Samarbeid_Undervisning

Hva gjør en kjemiingeniør?

Kjemi er vitenskapen om stoffers egenskaper, sammensetting og reaksjoner. En kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosesser og produkter.

Fordi kjemiske prosesser inngår som en viktig del av produksjonen i en rekke industrier, er det stort behov for kjemiingeniører i mange produksjonsbedrifter. Vanlige arbeidsoppgaver for kjemiingeniøren kan være å planlegge selve produksjonsprosessen, å kontrollere virksomhetens råvarer og ferdige produkter, samt å sikre kvaliteten.

Som kjemiingeniør kan du også være ansatt i et laboratorium der du har ansvar for kjemiske analyser og oppfølgingen av disse.

Kjemiingeniører kan også være med å utvikle nye metoder for å analysere stoffer. Ved større industrivirksomheter kan forskning være en del av arbeidshverdagen.

Kjemiingeniører kan også jobbe med levende celler og med produksjon av biologiske produkter som blir benyttet innenfor matproduksjon, medisin og helse. Kjemi er dessuten et grunnleggende fag for forståelse og problemløsning med tanke på bærekraftig utvikling og dagens miljøutfordringer.


Forskningsaktivitet

Vår forskningsgruppe har en egen nettside.  Gruppa består av to gruppeledere Eirik Sundby og Bård Hoff,  tre Dr.-studenter og et varierende antall master- og bachelor-studenter. De er særlig interessert i hvordan molekyler vekselvirker med biologiske systemer.

 

 

Sun, 19 Jun 2016 19:08:13 +0200
Fakta

Gradsnavn: 
Bachelor i ingeniørfag

Studieprogramkode: FTHINGKJ
Studiepoeng: 180
Studiekode: 194 009
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for naturvitenskap
Institutt for materialteknologi

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april