Intervju med noen tidligere studenter:

 

Tor-Erik Richardsen, Ingeniør Statoil ASA, Melkøya

”Jeg studerte kjemi/bioteknologi ved HiST og etter endt utdanning fikk jeg raskt jobb ved Statoils gasskraftverk på Melkøya. Laben jeg jobber på fungerer som driftstøtte for produksjon av flytende naturgass. Det betyr at vi tar prøver fra utvalgte punkt i produksjonen og analyserer disse, bla for sammensetning (metan, etan, propan, osv). Anlegget her har også et vannrenseanlegg hvor vi analyserer for ulike parametre som vi rapporterer til Klif. Gasskraftverket her på Melkøya produserer og selger tre ulike produkter; flytende naturgass, flytende propan og kondensat. Produktene blir hentet av skip og laboratoriet verifiserer at produktene er innenfor spesifikasjonene som er avtalt med kunde. Vi sender gass til Spania, England, Japan og Sør-Korea for øyeblikket.

Jeg jobber mye med GC’er og har instrumentansvar for en del av disse. I tillegg har jeg instrumentansvar for ICP’en, som vi bruker til bestemmelse av metallinnhold i vannprøver og kondensat.  Arbeidshverdagen min er delt mellom rutineanalyser og metodeutvikling/oppfølging av instrumenter. Jeg er også veileder for en lærling og verneombud på labben.

Jeg har fått mye bruk for kunnskapen fra fagene Kjemisk analyse 1, 2 og 3, samt Kromatografi og Kjemiteknikk. En av de viktigste egenskapene jeg lærte på HiST er å tilegne meg kunnskap på en rask og effektiv måte.”

 

Hilde Hoff Hope, Borevæskeingeniør, Baker Huges

 "Jeg studerte kjemi/bioteknologi ved HiST og avsluttende Bachelorprosjekt ble utført ved NTNU, der jeg brukte ulike bioteknologiske metoder for å identifisere E. coli i drikkevann. Allerede før jeg var ferdig med hovedprosjektet ble jeg tilbudt jobb som borevæskeingeniør i oljeservice selskapet Baker Huges. Jeg jobber offshore 2 uker på og 3 uker av. Jobben krever god kunnskap om kjemikalier generelt og innebærer mange typer kjemiske analyser."

 

Charlotte Bolkan, Avdelingsingeniør, Statoil ASA

"Etter endt utdanning jobbet jeg i to år som avdelingsingeniør ved Program for kjemi og materialteknikk ved HiST. Jeg var involvert i flere ulike forskningsprosjekter, men deltok også i laboratorieundervisning i en rekke fag ved programmet. Jeg arbeider i dag som avdelingsingeniør ved Statoils forskningssenter på Rotvoll, Trondheim. Hovedarbeidsoppgavene er avsalting av råolje, første steg i en raffineringsprosess. Jeg kjører også forsøk på vår forsøksrigg samt forskjellige analyser på oljeprøver.  De fagene som er mest relevante for meg i min nåværende stilling er Generell kjemi 1 og 2, Kjemiteknikk 1 og 2, Prosesskjemi samt Kjemisk analyse 1, 2 og 3. Det benyttes mye store regneark i vårt arbeid ved forskningssenteret, og det er da selvfølgelig til stor nytte å ha kunnskap og forståelse for matematikk og formler som går igjen innen kjemi/fysikk. Praktisk laboratoriearbeid gjennom mange labkurs fra HiST har hjulpet meg masse."

 

Marianne Aune, Avdelingsingeniør, Sintef

 "Etter at jeg var ferdig med utdanningen ved HiST fikk jeg jobb i Sintef Materialer og Kjemi, avd. for prosesskjemi. Her er jeg en del av et forskningsteam som jobber med prosjekter finansiert av oppdragsgivere. Mitt ansvar i denne gruppen er å drifte et pilotanlegg som består av tre reaktorer. Forsøkene i pilotanlegget går ut på katalytisk reforming av nafta, og hele prosessen overvåkes av tre gasskromatografer. Ulike kjemiske analyser hører med til jobben med å drifte anlegget. I denne jobben vil jeg kunne få en del variasjon i arbeidsoppgavene, alt etter hvilket prosjekt vi jobber med, og hvilket forsøk vi kjører."