Fornybar energi, ingeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fornybar energi, ingeniør

Nytt studium

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Studieprogrammet er blitt erstattet av et nytt ingeniørstudium i fornybar energi. Siste opptak til dette studiumet var høsten 2018.

Besøk fornybar energi sine nye nettsider

Ingeniør fornybar energi

Samfunnet har et voksende behov for effektiv energibruk, lagring av energi og miljøvennlig produksjon av energi. Gjennom studiet ingeniør fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med fremtidens energisystemer innen kraftbransjen, bygningsmassen og industri.


NTNU tilbyr ingeniør fornybar energi i Trondheim. Utdanningen er 3-årig og følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, fornybar energi. Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


 

Jobbmuligheter

Som ingeniør i fornybar energi kan du jobbe innen mange ulike bransjer, for eksempel energiselskap, industri, havbruksnæringen, offentlig sektor, konsulentbransjen, forskning og utvikling. Markedet er godt og området vil i fremtiden få enda større betydning og vekst.


Studiets oppbygning

Studiet gir spesialisering innen effektiv energibruk, energilagring og miljøvennlig produksjon av energi. Undervisningen er variert med forelesninger, regneøvninger, laboratorie- og prosjektarbeid. På laboratoriene vil du benytte moderne dataverktøy. Studiet er praksisnært og har tett kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjektoppgaver.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt.
Studieveiledere: studier@iv.ntnu.no


Fakta om studieprogrammet

Fakta

Gradsnavn: Bachelor i ingeniørfag
Studiepoeng: 180
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap
Institutt for energi- og prosessteknikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter.