Fornybar energi, ingeniør

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fornybar energi, ingeniør

Ingeniør fornybar energi

NB! Dette studiet legges ned og erstattes av et nytt ingeniørstudium i fornybar energi fra og med høsten 2019. Siste opptak til dette studiet var høsten 2018.

Besøk Fornybar energi sine nye nettsider

 

Samfunnet har et voksende behov for effektiv energibruk, lagring av energi og miljøvennlig produksjon av energi. Gjennom studiet ingeniør fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med fremtidens energisystemer innen kraftbransjen, bygningsmassen og industri.


NTNU tilbyr ingeniør fornybar energi i Trondheim. Utdanningen er 3-årig og følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, fornybar energi. Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april og du søker opptak via Samordna opptak. I tillegg til generell studiekompetanse må du ha Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Alternativt gir Forkurs for ingeniørutdanning eller vårt halvårige realfagskurs opptaksgrunnlag.

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 40 plasser, og opptaksgrensen 53,9 poeng i ordinær kvote og 51,0 poeng i førstegangsvitnemålskvote.


Jobbmuligheter

Som ingeniør i fornybar energi kan du jobbe innen mange ulike bransjer, for eksempel energiselskap, industri, havbruksnæringen, offentlig sektor, konsulentbransjen, forskning og utvikling. Markedet er godt og området vil i fremtiden få enda større betydning og vekst.


Studiets oppbygning

Studiet gir spesialisering innen effektiv energibruk, energilagring og miljøvennlig produksjon av energi. Undervisningen er variert med forelesninger, regneøvninger, laboratorie- og prosjektarbeid. På laboratoriene vil du benytte moderne dataverktøy. Studiet er praksisnært og har tett kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjektoppgaver.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt.
Studieveiledere: studier@iv.ntnu.no
Studieprogramleder: Håvard Karoliussen, havard.karoliussen@ntnu.no tlf.: 73558998/92295082