Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Fornybar energi, ingeniør

Om fornybar energi, ingeniør

Samfunnet har et voksende behov for effektiv energibruk, lagring av energi og miljøvennlig produksjon av energi. Gjennom studiet ingeniør fornybar energi får du kompetanse til å jobbe med fremtidens energisystemer innen kraftbransjen, bygningsmassen og industri.

NTNU tilbyr ingeniør fornybar energi i Trondheim. Utdanningen er 3-årig og følger Rammeplan for ingeniørutdanning og leder fram til tittelen bachelor i ingeniørfag, fornybar energi. Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april og du søker opptak via Samordna opptak. I tillegg til generell studiekompetanse må du ha Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Alternativt gir Forkurs for ingeniørutdanning eller vårt halvårige realfagskurs opptaksgrunnlag.

For studieåret 2017-2018 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 40 plasser, og opptaksgrensen 53,9 poeng i ordinær kvote og 51,0 poeng i førstegangsvitnemålskvote.


Jobbmuligheter

Som ingeniør i fornybar energi kan du jobbe innen mange ulike bransjer, for eksempel energiselskap, industri, havbruksnæringen, offentlig sektor, konsulentbransjen, forskning og utvikling. Markedet er godt og området vil i fremtiden få enda større betydning og vekst.


Studiets oppbygning

Studiet gir spesialisering innen effektiv energibruk, energilagring og miljøvennlig produksjon av energi. Undervisningen er variert med forelesninger, regneøvninger, laboratorie- og prosjektarbeid. På laboratoriene vil du benytte moderne dataverktøy. Studiet er praksisnært og har tett kontakt med næringslivet gjennom gjesteforelesninger, ekskursjoner og prosjektoppgaver.


Studieveiledning

Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt.
Studieveiledere: studier@iv.ntnu.no
Studieprogramleder: Håvard Karoliussen, havard.karoliussen@ntnu.no tlf.: 73558998/92295082


Fakta

Gradsnavn: 
Bachelor i ingeniørfag

Studiepoeng: 180
Studiekode: 194822
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for ingeniørvitenskap

Institutt for energi- og prosessteknikk

Sted: Trondheim, Kalvskinnet
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

Bidra til kunnskap for en bedre verden

Uansett hvilke vei du velger kan du være med på å løse store utfordringer i verden. NTNU prioriterer innsats og ressurser som kan hjelpe til med å realisere FNs 17 ambisiøse bærekraftsmål.

Jentepoeng

Det gis 2 tilleggspoeng for jenter som søkere opptak til dette ingeniørstudiet.
Jenter og teknologiJenter og teknologi arrangerer faglige og sosiale aktiviteter for jentene på dette studiet