Elektroingeniør

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Elektroingeniør

– Videre studier

Elektroingeniør

To studenter som jobber i et elektroskap. Foto.

Elektroingeniør

Etter å ha tatt Bachelor i ingeniørfag, elektro kan du søke 2-årige masterstudier i teknologi eller tilgrensende fagområder ved NTNU, eller ved andre universiteter og høgskoler i Norge og i utlandet. 

Bachelorgraden i ingeniørfag fra NTNU gir bl.a. grunnlag for å søke opptak på følgende 2-årige masterstudier:


Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.