ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Elektroingeniør

– Videre studier

Du kan gå rett inn på NTNU i 4. årskurs, men nå har du altså skaffet deg en Bachelorgrad på veien, og du har fått et praktisk grunnlag som gjør det mye lettere å forstå den tyngre teorien en master krever.


Det er også mulig å gå videre til  masterprogrammer ved andre norske og utenlandske universiteter. Dessuten kan du bygge på med en master i ledelse av teknologi ved NTNU.

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.