Jobben i boks ei uke etter at hun la ut CV-en på Finn

Navn: Hege Scancke Pettersen 
Studieprogram: Elektroingeniør, Trondheim
Uteksaminert: 2014
Arbeidssted: Rambøll
Tittel: Prosjekterende ingeniør på avdeling Elektro og IKT
Tidligere relevante jobber: Dette er første jobben min med relevans til studiene.

Jeg er prosjekterende ingeniør på avdeling Elektro og IKT. I Rambøll jobber med prosjekter i de ulike fasene og er ute på befaringer før og etter at ting er ferdig. Jeg la ut CV-en min i jobbkategorien på finn.no, og ble like etter oppringt av et bemanningsbyrå som hadde en jobb jeg kanskje kunne være aktuell for.

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Jobben i boks ei uke etter at hun la ut CV-en på Finn

Navn: Hege Scancke Pettersen 
Studieprogram: Elektroingeniør, Trondheim
Uteksaminert: 2014
Arbeidssted: Rambøll
Tittel: Prosjekterende ingeniør på avdeling Elektro og IKT
Tidligere relevante jobber: Dette er første jobben min med relevans til studiene.

Jeg er prosjekterende ingeniør på avdeling Elektro og IKT. I Rambøll jobber med prosjekter i de ulike fasene og er ute på befaringer før og etter at ting er ferdig. Jeg la ut CV-en min i jobbkategorien på finn.no, og ble like etter oppringt av et bemanningsbyrå som hadde en jobb jeg kanskje kunne være aktuell for.

Portrett av Hege Scancke Pettersen Hva jobber du med?  

Jeg jobber mye med samferdselselektro. Det vil si slike ting som veibelysning, og alt innen elektrofaget som skjer utenfor husveggen, egentlig. Den største tekniske delen av jobben består av utberegninger, som lysberegninger og kortslutningsberegninger. Jeg gjør også alle tekniske tegninger selv. Jeg jobber med prosjekter i de ulike fasene og er ute på befaringer før og etter at ting er ferdig. Mest tid brukes på kontoret, men jeg er litt ute og farter også.

Siden jeg startet i Rambøll høsten 2014, har jeg jobbet med et prosjekt i Akershus som går ut på oppgradering av noen av de mest trafikkerte tunellene i landet. Det er kommet en ny tunellforskrift, så rundt to hundre tuneller i Norge skal rustes opp. 

Hva er det beste ved jobben din?

Arbeidsmiljø og fleksitid er én ting. Når det gjelder selve arbeidet, er det artig å jobbe med prosjekter i forskjellige faser, alene eller i team. Jeg står litt fritt når det kommer til om jeg vil jobbe med bygg eller samferdsel, og det er går an å ta kurs eller videreutdanning. Så det er mange muligheter for å utvikle seg. 

En fordel med å jobbe i en så stor bedrift, er at man får det litt servert på et fat når det gjelder faglige nettverk og kolleger å støtte seg på. Rambøll har kontor i mange deler av verden, så det er populært å dra til utlandet å jobbe også. 

Noe jeg var litt spent på da jeg begynte, var hvordan jeg ville bli møtt som dame, siden det er en overvekt av menn i dette yrket. Men jeg møtte ingen motstand eller skepsis, og føler meg ikke behandlet på noen annen måte enn mine kolleger. Jeg har dessuten en leder som er veldig opptatt av å få kvinner inn i arbeidsmiljøet.

Hvordan fikk du jobben etter studiene? 

Jeg la ut cv-en min i jobbekategorien på finn.no, og ble like etter oppringt av et bemanningsbyrå som hadde en jobb jeg kanskje kunne være aktuell for. Fra den første samtalen med byrået til jeg fikk jobben gikk det bare ei uke. Litt av grunnen til at jeg fikk den, er nok at jeg i hovedoppgaven min skrev om nettopp tunnellopprustningen som foregår nå – og som jeg jobber med. Så det er gøy at jeg har fått så mye bruk for oppgaven!

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din? 

Jeg har med meg forståelse for det tekniske. Nå sitter jeg ikke og regner og beregner som når jeg studerte, vi lærer oss programmer som gjør dette for oss. Men jeg har jo lært en måte å tilegne meg kunnskapen på. Det at vi jobbet og samarbeidet i grupper kan knyttes tett opp mot prosjektarbeid når du er i jobb. 

Jeg var veldig glad for studievalget etter at jeg begynte på Elektroingeniør, med tanke på alle de ulike og spennende jobbene som var aktuelle. Strøm er det jo overalt! Jeg visste ikke at jeg hadde så mange muligheter før jeg startet, og hadde noen sånne «wow»-øyeblikk der jeg tenkte: kan jeg jobbe med dét? Det er utrolig mye du kan jobbe med som elektroingeniør. Forresten kunne jeg ingenting om programmering når jeg begynte på studiene, og gruet meg litt til å begynne på faget. Men det lærer man seg. Jeg føler at jeg har lett for å forstå teknologi, og synes det er artig. Jeg har alltid vært den i vennegjengen som blir spurt om hjelp om noe ikke virker. 

 

Elektroingeniører har utviklet verdens første batteriferge

Navn: Filip Robøle Myhre, Øyvind Sandal, Ole Martin Småøien, Jonas Overland og Stian Engen
Studieprogram: Elektroingeniør, Trondheim
Arbeidssted: Siemens, Voith Hydro AS

Som elektroingeniør er det nesten ubegrenset hva du kan jobbe med. Du kan enten være en konstruktør som jobber med detaljer, du kan jobbe på salg eller lede konstruksjonsarbeidet".

Ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Elektroingeniører har utviklet verdens første batteriferge

– Studentintervju

Navn: Filip Robøle Myhre, Øyvind Sandal, Ole Martin Småøien, Jonas Overland og Stian Engen
Studieprogram: Elektroingeniør, Trondheim
Arbeidssted: Siemens, Voith Hydro AS

Som elektroingeniør er det nesten ubegrenset hva du kan jobbe med. Du kan enten være en konstruktør som jobber med detaljer, du kan jobbe på salg eller lede konstruksjonsarbeidet".I denne videoen møter du student Filip Robøle Myhre og flere elektroingenører i jobb. Du treffer blant annet gruppeleder Jonas Overland fra Voith Hydro AS: "Som elektroingeniør så mener jeg at det er nesten ubegrenset hva du kan jobbe med. Også arbeidsoppgavene og stillingene kan være veldig variert. Du kan enten være en konstruktør som jobber med detaljer, du kan jobbe på salg eller lede konstruksjonsarbeidet".

Teknisk prosjektleder Øyvind Sandal i Siemens trekker fram at som elektroingeniør kan du bidra til "Det grønne skiftet": "Her på Siemens er vi med på å utvikle den grønne framtida. Vi har utviklet ferga Ampere, som er verdens første batteriferge, noe vi er veldig stolte av".