Elektroingeniør

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Elektroingeniør

– Jobbmuligheter

Elektroingeniør

Elektroingeniør_Oppgave_Undervisning

Elektroingeniør

Jobbmuligheter

Som elektroingeniører har du kompetanse som er etterspurt i næringslivet og offentlig sektor. De nærmeste årene skal det investeres store beløp på modernisering og utvikling av energisystemer. Innen industri er det behov for automatisering og roboter, samt smarte løsninger for overvåking og styring av industriprosesser. Bruken av avanserte sensorsystemet øker i hele samfunnet, også innen felt som helse- og velferdsteknologi.

Som elektroingeniør blir du kvalifisert for dette jobbmarkedet. Mange ingeniører får også ledende stillinger etter noen år i arbeidslivet.