Byggingeniør

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Byggingeniør

– Videre studier

Byggingeniør

Byggingeniør_Måling_Planlegging_Studenter

Byggingeniør

Studere videre?

Studenter kan etter fullført bachelorgrad gå videre med to-års masterstudier ved NTNU eller andre universiteter forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Blant de mest populære nevnes NTNUs masterprogram:


Masterstudier ved NTNU ( krysspublisert deling)

Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.