Studieretning teknisk planlegging

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Studieretning teknisk planlegging

Byggingeniør

Byggingeniør

Teknisk planlegging

Navnet teknisk planlegging er knyttet til den delen av samfunnets infrastruktur som med samlebetegnelse kan kalles tekniske anlegg eller teknisk sektor.

Datatekniske hjelpemidler inngår i fagene og anses som viktig for fagområdet. Kjennskap til offentlig administrasjon, samt lover, forskrifter og retningslinjer som angir forvaltnings-, prosjekterings-, drifts- og miljømessige krav innenfor temaområdene er nødvendig. Teknisk sektor har i disse sentrale arbeidsoppgavene også et ansvar for miljø i vid forstand.


Jobbmuligheter

Som byggingeniør med fordypning i teknisk planlegging får du solid kunnskap og kompetanse innenfor fagfelt som er etterspurt av offentlig og privat virksomhet:

 • rådgivende ingeniører innenfor veg - vann – avløp og arealplanlegging
 • kommunenes tekniske etater
 • interkommunale planleggingsselskaper
 • Statens Vegvesen og andre statlige utbyggere
 • utbyggingsselskaper

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • gjennomføre detaljprosjektering og anbudsbeskrivelser for veg og VA-anlegg
 • bruke EDB-baserte prosjekteringsverktøy til areal, veg og VA-prosjektering
 • utarbeide reguleringsplaner
 • delta som saksbehandler i team for areal og hovedplaner for de tekniske sektorer
 • saksbehandle oppgaver etter plan og bygningsloven
 • delta i driftsansvaret av behandlingsanlegg for drikkevann og avløpsrenseanlegg