Studieretning konstruksjonsteknikk

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Studieretning konstruksjonsteknikk

Byggingeniør

Byggingeniør

Konstruksjonsteknikk

Studieretningen er en videreføring innen emner som dimensjonering av konstruksjoner i stål, tre og betong.

Fagene danner basis for et bredt arbeidsområde innen prosjektering av bygg, som favner design og utvikling av bærekonstruksjoner, med utgangspunkt i kunnskap om generell byggteknikk, byggstatikk og materialer som tre, stål og betong samt konstruksjonsforståelse.

Jobbmuligheter

Som byggingeniør med fordypning i konstruksjonsteknikk får du solid kunnskap og kompetanse innenfor fagfelt som er etterspurt av offentlig og privat virksomhet:

  • rådgivende ingeniører innenfor byggteknikk
  • entreprenører
  • offentlige etater som kommunen, fylke, staten (statsbygg, vegdirektoratet etc.)
  • konsulenter innen spesielle styrkeanalyser
  • forsknings- og undervisningsetater innen emneområdet byggteknikk

Aktuelle arbeidsoppgaver

  • prosjektering av bygg herunder menes statiske beregninger og tegning av konstruksjoner, anbudsbeskrivelser og kostnadsberegninger.
  • prosjektutvikling i nært samarbeid med andre disipliner innen byggfag som arkitekt, vvs og elektro, entreprenør og utbygger.
  • byggeledelse og/ el. byggeplassoppfølging i byggefasen
  • saksbehandling innen offentlig byggevirksomhet
  • forskning/undervisning