Studieretning husbyggingsteknikk

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Studieretning husbyggingsteknikk

Byggingeniør

Byggingeniør

Husbyggingsteknikk

Med husbyggingsteknikk forstås i første rekke planlegging og prosjektering av alle typer boliger og større byggeoppgaver som service- og næringsbygg, samt drift og vedlikehold av disse.

I dette ligger gode teoretiske kunnskaper omkring konstruktive, fysiske og miljømessige problemstillinge. Samt kjennskap til offentlig administrasjon og forvaltning på alle nivåer for å tilfredsstille forskriftskrav til sikkerhet og helse nedfelt i Plan- og bygningsloven.

Studieretningen er også knyttet til den delen av byggevirksomheten som omhandler det fysiske miljø i forhold til våre omgivelser og behandler således arkitektur, husbyggingsteknikk og byggeskikk i vid forstand.


Jobbmuligheter

Som byggingeniør med fordypning i husbyggingsteknikk får du solid kunnskap og kompetanse innenfor fagfelt som er etterspurt av offentlig og privat virksomhet:

  • entreprenører/byggende etater
  • arkitekter - og rådgivende ingeniører innenfor husbyggingsteknikk/ byggeledelse/ prosjektadministrasjon
  • kommunale, fylkeskommunale og statlige etater

Aktuelle arbeidsoppgaver

  • detaljprosjektering og gjennomføring av alle typer bygg
  • bygge og entreprenørvirksomhet
  • prosjektstyring og byggeledelse i privat og offentlig sektor
  • produktutvikling, salg og markedsføring innen hele byggevareindustrien
  • forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse