Studieretning anleggsteknikk

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig

Studieretning anleggsteknikk

Byggingeniør

Byggingeniør

Anleggsteknikk

Med anleggsteknikk forstås i første rekke planlegging, prosjektering, organisering og styring/kontroll av anlegg/byggeprosjekter.

På denne studieretningen legges det vekt på den del av anlegget som er knyttet til terrengarbeider. Dette gjelder anleggsdelen av alle typer nye byggverk, veger og tunneler.

For å kunne utføre slike arbeidsoppgaver bør ingeniøren ha kjennskap til løse masser og fjellproblematikk, betong og forskalingsarbeider og teknikker for spesifisering, mengdeberegning og organisering av arbeidet/arbeidsplassen. Det er viktig å få kjennskap til anvendte standarder og retningslinjer. Valg av ressurser vil også være sentralt angående spesifisering av arbeidsoperasjoner.

Jobbmuligheter

Som byggingeniør med fordypning i anleggsteknikk får du solid kunnskap og kompetanse innenfor fagfelt som er etterspurt av offentlig og privat virksomhet:

 • entreprenører/byggende etater
 • rådgivende ingeniører innenfor:
  - byggeteknikk/byggeledelse/prosjektadministrasjon
  - kommunale og statlige etater (Statens vegvesen, Jernbaneverket)

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • vurdering av fjell og jord som byggematerialer
 • framdriftsplan for både veg-, tunnel- og byggeprosjekter
 • mengdebeskrivelser anlegg, kalkulasjon
 • anleggsledelse, byggeplassoppfølging
 • ansvar for vedlikehold og drift av veg