Byggingeniør

Ingeniør / Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Byggingeniør

– Søk opptak

Nytt studium

Dette studieprogrammet tar ikke opp nye studenter. Studieprogrammet er blitt erstattet av et nytt byggingeniørstudium. Siste opptak til dette studiumet var høsten 2018.

Besøk byggingeniørstudiets nye nettside