Byggingeniør

ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Byggingeniør

– jobbmuligheter

Byggingeniør

Byggingeniør_I_Arbeid_Oppsett_Studenter.

Byggingeniør

Hvert år bygges og vedlikeholdes det for milliarder av kroner i Norge. Alt som bygges må senere vedlikeholdes eller rehabiliteres, samtidig som det hele tiden er stort behov for nye byggeprosjekter.

Studentene fra bygg og miljø er attraktive i arbeidsmarkedet. Over 70% av våre studenter får jobb enten før de er ferdig studert, eller mindre enn 1 måned etter endt utdanning (Kandidatundersøkelsen 2013).

Som byggingeniør er du ettertraktet i arbeidslivet og har mange jobbmuligheter blant annet hos:

  • bygg- og anleggsentreprenører
  • arkitekt- og konsulentkontorer
  • forsknings- og undervisningsinstitusjoner
  • offentlige tekniske etater
  • andre byggtekniske institusjoner