ingeniør/Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Byggingeniør

– jobbmuligheter
Byggingeniør_I_Arbeid_Oppsett_Studenter.

Hvert år bygges og vedlikeholdes det for milliarder av kroner i Norge. Alt som bygges må senere vedlikeholdes eller rehabiliteres, samtidig som det hele tiden er stort behov for nye byggeprosjekter.

Studentene fra bygg og miljø er attraktive i arbeidsmarkedet. Over 70% av våre studenter får jobb enten før de er ferdig studert, eller mindre enn 1 måned etter endt utdanning (Kandidatundersøkelsen 2013).


Som byggingeniør er du ettertraktet i arbeidslivet og har mange jobbmuligheter bl.a. hos:
•bygg- og anleggsentreprenører
•arkitekt- og konsulentkontorer
•forsknings- og undervisningsinstitusjoner
•offentlige tekniske etater
•andre byggtekniske institusjoner