Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniørutdanning

– Videre studier
Forkurs_Forsøk_Undervisning_Studenter

Videre studier

Fullført og bestått forkurs gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning (bachelorgradsstudier i ingeniørfag etter rammeplan av 03.02.11) og til integrerte masterstudium i teknologiske fag.

Forkurskvote:

20% av plassene ved bachelorutdanningene i ingeniørfag er reservert for søkere fra ettårig forkurs uten fritak i noe fag.

Det er ikke forkurskvote på bioingeniørutdanningen.