Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniørutdanning

– Studiets oppbygning
Forkurs_Matematikkbok_Studenter_Undervisning


Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår, dvs. 1600-1700 klokketimer. Med omfang menes her elevens totale arbeidsinnsats, som deltagelse på undervisning, eget arbeid, arbeid sammen med andre elever, øvinger, forberedelse og avleggelse av prøver etc.

Følgende emner inngår:

  • Matematikk med et omfang på 40 % av et helt år
  • Fysikk med et omfang på 25 % av et helt år
  • Kommunikasjon og norsk med et omfang på 25 % av et helt år
  • Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

Omfangsfordelingen gjelder fordeling av studentenes arbeidsinnsats, og er ikke en fordeling av timer med lærerundervisning i et klasserom.
 

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2017/2018. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Emnekode Emnenavn SP
TFOR0101 Matematikk
TFOR0102 Fysikk
TFOR0103 Kommunikasjon og norsk
TFOR0104 Teknologi og samfunn
Emnekode Emnenavn SP
TFOR0101 Matematikk
TFOR0102 Fysikk
TFOR0103 Kommunikasjon og norsk
TFOR0104 Teknologi og samfunn