Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniørutdanning

– Studiets oppbygning
Forkurs_Matematikkbok_Studenter_Undervisning


Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår, dvs. 1600-1700 klokketimer. Med omfang menes her elevens totale arbeidsinnsats, som deltagelse på undervisning, eget arbeid, arbeid sammen med andre elever, øvinger, forberedelse og avleggelse av prøver etc.

Følgende emner inngår:

  • Matematikk med et omfang på 40 % av et helt år
  • Fysikk med et omfang på 25 % av et helt år
  • Kommunikasjon og norsk med et omfang på 25 % av et helt år
  • Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

Omfangsfordelingen gjelder fordeling av studentenes arbeidsinnsats, og er ikke en fordeling av timer med lærerundervisning i et klasserom.
 

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studieåret 2018/2019. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Emnekode Emnenavn SP
HMS0002 Matematikk - del 1 av 2
TFOR0101 Fysikk - del 1 av 2
TFOR0102 Kommunikasjon og norsk - del 1 av 2
TFOR0103 Teknologi og samfunn - del 1 av 2
Emnekode Emnenavn SP
TFOR0101 Matematikk - del 2 av 2
TFOR0102 Fysikk - del 2 av 2
TFOR0103 Kommunikasjon og norsk - del 2 av 2
TFOR0104 Teknologi og samfunn - del 2 av 2