Årsstudium 1-årig, Trondheim

Forkurs for ingeniørutdanning

– Om forkurs for ingeniørutdanning

Forkurs_Samarbeid_Oppgave_Undervisning


NTNU tilbyr ettårig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i:


Forkurset er en ettårig utdanning på nivå 4B i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Fullført og bestått forkurs skal gi likeverdige kvalifikasjoner i relasjon til opptak til høyere teknologisk utdanning som de kvalifikasjoner spesiell studiekompetanse gir. Fullført og bestått forkurs etter denne planen gir særskilt opptaksgrunnlag til 3-årig ingeniørutdanning (bachelorgradsstudier i ingeniørfag etter rammeplan av 03.02.11) og til integrerte masterstudium i teknologiske fag.

Forkursets offisielle nevn er: Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter nasjonal plan utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet, med kortformen: «Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning».

Forkurset formål er å gi dem med fag- /svennebrev eller tilsvarende realkompetanse en mulighet til i løpet av ett år å kvalifisere seg for teknologiske studier. Fagene i forkurset er innrettet slik at de skal gi mest mulig grunnlag for teknologiske studier.

For personer som har generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, men som mangler de nødvendige kvalifikasjoner i matematikk og fysikk, er det utviklet en egen variant av forkurset, «Realfagkurset» som har et omfang på et halvt år. Alternativt kan de ta fullt forkurs. Generell studiekompetanse sammen med realfagskurset kvalifiserer for høyere teknologisk utdanning.
 

Fakta

Årsstudium: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Studieprogramkode: FTFORKURS
Undervisningsform: Heltid
Studiepoeng: Ingen

Søknadsfrist: 15. april
Studiekode: Lokalt opptak

Sted: Trondheim, Kalvskinnet

Institutt for allmennfag