Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag (FPPU-Y)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - yrkesfag (FPPU-Y)

– Studiets oppbygging

Studiets oppbygning, fppu-y

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag er lærerutdanning som deltids påbyggingsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på en yrkesfaglig utdanning og relevant yrkespraksis.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag består av pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i skolen:

  • Praksis i skolen (100 timer veiledet praksis, fordelt over fire semestre)
  • Pedagogiske emner (30 studiepoeng)
  • Yrkesdidaktikk (30 studiepoeng)

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag har studiestart i høstsemesteret, og går over fire semestre. Hvert semester er det tre obligatoriske studiesamlinger ved NTNU i Trondheim. Samlingene har normalt en varighet på tre til fire dager.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4400 Pedagogikk - deltid*  
PPU4420 Praksis - deltid**  
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid**  

 

Andre semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjon 7,5
PPU4420 Praksis - deltid**  
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid**  

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4400 Pedagogikk - deltid*  
PPU4420 Praksis - deltid**  
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid**  

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4400 Pedagogikk - deltid* 22,5
PPU4420 Praksis - deltid** 0
PPU4581 Yrkesdidaktikk - deltid** 30

* Emnet undervises i første, tredje og fjerde semester. 

** Emnet undervises i alle semester.


KRYSSPUBLISERT - ikke rør: Mer info og tidligere studieplaner

Mer info og tidligere studieplaner

Du finner detaljert informasjon om studieprogrammet i studieplanen for ditt studium. Studieplanen for inneværende studieår og tidligere kull finner du i oversikten over studieplaner.