Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

– Om FFPU for yrkesfag

Om FPPU-Y

Hva er FPPU-Y?

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y) er et deltidsstudium som går over to år. Studiet er et tilbud til deg som har fullført en yrkesfaglig utdanning og ønsker å bli lærer innenfor ditt yrkesfelt.

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag bygger du på

  • en profesjonsrettet høgskoleutdanning med påfølgende yrkespraksis, eller
  • fagbrev/svennebrev/tilsvarende med påfølgende yrkesteori og yrkespraksis      

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag er satt sammen av pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis i skolen og utgjør i alt 60 studiepoeng.

Studiet er samlingsbasert med obligatoriske undervisningssamlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene brukes internett aktivt til blant annet veiledning og studentsamarbeid.


Praksis i skolen

Praksis i skolen er en integrert del av opplæringen i pedagogikk og yrkesdidaktikk. I løpet av studiet vil du ha ca. 14 uker praksis i skolen. Praksisen avtaler du selv med skoler i ditt nærområde. All praksis og undervisning på FPPU-Y er obligatorisk.