Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

– Studiemiljø

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er samlingsbasert, med tre obligatoriske undervisningssamlinger i Trondheim hvert semester. Studentene på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt.

På ettermiddag- og kveldstid under samlingene skjer det sosiale aktiviteter, slik som juleavslutning eller julebord på siste samling før jul. 

Studentene er stort sett i alderen 25 til 50 år, med forskjellig fagbakgrunn og erfaring fra arbeid i forskjellige skoleslag.

De fleste studentene på fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning har vært eller er i midlertidige undervisningsstillinger i skolen (dokumentert undervisningserfaring/undervisningsstilling gir et fortrinn i opptaket).

Mellom samlingene brukes læringsplattformen Blackboard til studentsamarbeid og samarbeid mellom studenter og undervisere.

I mange kull er mange av dere som kommer fra samme eller nærliggende geografiske områder, og dere kan møtes for samarbeid og sosiale treff mellom samlingene.


Web-innholdvisning

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.


Campus Kalvskinnet

Campus Kalvskinnet

Som lærerstudent har du undervisning på campus Kalvskinnet, som ligger i sentrum av Trondheim.

I videoen tar studentambassadørerene deg med på omvisning på campus for å blant annet vise fram undervisningsrom, kantine, bibliotek og grupperom. Du får også se hva som skjer i gymsalen og på musikkrommet. 


Lærerstudentene forteller

Lærerstudentene forteller


Ressurspublisering

– Givende å lære så mye

Navn: Cathrine Almenning
Studieprogram: Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y), deltid
Uteksaminert: 2017
Arbeid: Adjunkt ved Bamble videregående i Telemark, avdeling Croftholmen, innenfor helse- og oppvekstfag og helsefagarbeider
Bakgrunn: Sykepleier på sykehuset Telemark, sykepleierutdanning fra Høgskolen i Sørøst-Norge

– På studiet blir vi inspirert av foreleserne våre til å være nytenkende og skapende.

– Prøver ut i praksis

Navn: Ibtissame Bouaiss
Studieprogram: Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y), deltid
Uteksaminert: 2017
Arbeid: Adjunkt ved Orkdal videregående skole, innenfor service og samferdsel og studiespesialisering
Bakgrunn: Lærerutdanning fra Marokko

– Gjennom studiet har jeg fått mye inspirasjon og påfyll, både faglig og pedagogisk. Som lærer er det hele tiden noe nytt man kan lære, for vi kan alltid bli bedre.

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent