Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

– Studiemiljø

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning ved NTNU er samlingsbasert, med tre obligatoriske undervisningssamlinger i Trondheim hvert semester. Studentene på Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning kommer fra hele landet, og derfor blir undervisningssamlingene den primære møteplassen både faglig og sosialt.

Det legges opp til sosiale aktiviteter på ettermiddags-/kveldstid på flere av samlingene, og det er blant annet tradisjon at studentene arrangerer juleavslutning eller julebord på siste samling før jul.

Studentene er stort sett i alderen 25 til 50 år, med forskjellig fagbakgrunn og erfaring fra arbeid i forskjellige skoleslag.

De fleste studentene på Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning har vært eller er i midlertidige undervisningsstillinger i skolen (dokumentert undervisningserfaring/undervisningsstilling gir et fortrinn i opptaket).

Mellom samlingene brukes NTNUs læringsplattform Blackboard til studentsamarbeid og samarbeid mellom studenter og lærere ved Institutt for lærerutdanning.

I mange kull er det grupper av studenter som kommer fra samme eller nærliggende geografiske områder, og disse kan møtes for samarbeid og/eller sosiale treff mellom samlingene.


Web-innholdvisning

Studentmedvirkning

Du kan påvirke din studiehverdag ved å engasjere deg i studentdemokratiet, enten ved å ta på deg et verv eller gjennom å delta aktivt på allmøter og andre arenaer for medvirkning. Du kan kontakte hovedtillitsvalgte ved Institutt for lærerutdanning dersom du vil ta opp saker som angår ditt studiemiljø.


Lærerstudentene forteller

Lærerstudentene forteller


Ressurspublisering

– Givende å lære så mye

Navn: Cathrine Almenning
Studieprogram: Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y), deltid
Uteksaminert: 2017
Arbeid: Adjunkt ved Bamble videregående i Telemark, avdeling Croftholmen, innenfor helse- og oppvekstfag og helsefagarbeider
Bakgrunn: Sykepleier på sykehuset Telemark, sykepleierutdanning fra Høgskolen i Sørøst-Norge

– På studiet blir vi inspirert av foreleserne våre til å være nytenkende og skapende.

– Prøver ut i praksis

Navn: Ibtissame Bouaiss
Studieprogram: Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (FPPU-Y), deltid
Uteksaminert: 2017
Arbeid: Adjunkt ved Orkdal videregående skole, innenfor service og samferdsel og studiespesialisering
Bakgrunn: Lærerutdanning fra Marokko

– Gjennom studiet har jeg fått mye inspirasjon og påfyll, både faglig og pedagogisk. Som lærer er det hele tiden noe nytt man kan lære, for vi kan alltid bli bedre.

Krysspublisert artikkel - ikke rør - Studiemiljø - SU

Studiemiljø

Deling - NTNU neste stopp på Facebook

Følg oss på sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

NTNU neste stopp 

NTNUstudent