Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag (FPPU-Y)

– Jobbmuligheter

Med fullført fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag er du kvalifisert som lærer i videregående skole innen fagområdet ditt. I tillegg vil din kombinasjon av bransjekunnskap og pedagogisk kompetanse kunne gi deg et fortrinn på flere områder i arbeidslivet.

Med fullført fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning innen yrkesfag kan du blant annet jobbe som

  • lærer i videregående skole innen ditt fagområde
  • instruktør/opplæringsansvarlig i bedrifter og organisasjoner, både statlig og privat
  • medlem i ulike råd og utvalg knyttet til opplæring innen ditt fagområde

Bransjekunnskap kombinert med pedagogisk kompetanse kan gi deg et fortrinn på arbeidsmarkedet!


Ressurspublisering

Jobb som lektor: Tore Ismanto Hofstad

- Dette kan jeg holde på med resten av livet!

Studieprogram: Praktisk-pedagogisk utdanning
Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Tore Ismanto Hofstad

Arbeidsgiveren: Trond Hofstad

Arbeidssted: Strinda videregående skole
Navn: Trond Hofstad

- Trond Hofstad er rektor på Strinda videregående skole i Trondheim. Han har ansvar for 200 ansatte og 1100 elever, og han tar hvert år imot mellom 40 og 50 lektorstudenter fra NTNU som skal ha praksisplass.

Arbeidsgiveren: Astrid Gynnild

- Vi ser at lærere som har sin utdanning fra NTNU er dyktige, både faglig og pedagogisk, og de har evne til å møte ungdom på en god måte.

Arbeidssted: Melhus videregående skole
Navn: Astrid Gynnild