Fleksibel PPU (FPPU) - allmennfag

Lærerutdanning, 2-årig påbygging, Trondheim

Fleksibel PPU (FPPU) - allmennfag

– Studiets oppbygning

Studiets oppbygning, fppu-a

FPPU innen allmennfag er lærerutdanning som deltids påbygningsstudium. Du bygger denne lærerutdanningen på høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad.

Studieprogrammet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen:

  • Praksis i skolen (14 uker i løpet av studiet)
  • Pedagogiske emner (30 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 1 (15 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk fag 2 (15 studiepoeng)

Samlinger

  • FPPU har studiestart i høstsemesteret, og går over fire semestre.
  • Hvert semester er det tre obligatoriske samlinger ved NTNU i Trondheim.
  • Samlingene har en varighet på tre til fem dager.

Informasjonens gyldighet

Informasjonens gyldighet

Tabellene under gjelder for studenter som fikk opptak studieåret 2020/2021. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

Studiets oppbygning

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4400 Pedagogikk - deltid*  
PPU4420 Praksis - deltid**  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 1***  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 2***  

 

Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
LÆR1000 Kunnskap, læring og danning i lærerprofesjon 7,5
PPU4400 Pedagogikk - deltid*  
PPU4420 Praksis - deltid**  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 1***  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 2***  

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4400 Pedagogikk - deltid*  
PPU4420 Praksis - deltid**  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 1***  
PPU45XX Fagdidaktikk fag 2***  

 

Fjerde semester (vår)

Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4400 Pedagogikk - deltid* 22,5
PPU4420 Praksis - deltid** 0
PPU45XX Fagdidaktikk fag 1*** 15
PPU45XX Fagdidaktikk fag 2*** 15

* Emnet undervises i første, tredje og fjerde semester.

** Emnet undervises i alle semester.

*** Emnene i fagdidaktikk er knytta til fagene (eller faget) du søker opptak til og undervises i alle semester.

Fagdidaktikk

Vi tilbyr fagdidaktikk i følgende emner:

Emner i fagdidaktikk
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
PPU4512 Klassemiljø og tilpasset opplæring med spesialpedagogisk arbeid 15
PPU4521 Fagdidaktikk i biologi - deltid 15
PPU4522 Fagdidaktikk i fysikk - deltid 15
PPU4524 Fagdidaktikk i kjemi - deltid 15
PPU4525 Fagdidaktikk i matematikk - deltid 15
PPU4531 Fagdidaktikk i geografi - deltid 15
PPU4532 Fagdidaktikk i historie - deltid 15
PPU4533 Fagdidaktikk i samfunnskunnskap - deltid 15
PPU4541 Fagdidaktikk i engelsk - deltid 15
PPU4543 Fagdidaktikk i norsk - deltid 15
PPU4546 Fagdidaktikk i fremmedspråk - deltid 15
PPU4551 Fagdidaktikk i drama og teater - deltid 15
PPU4555 Fagdidaktikk i dans - deltid 15
PPU4561 Fagdidaktikk i kroppsøving og idrettsfag - deltid 15
MUSP4090 Instrumentaldidaktikk 30

Studieplan

Studieplan for fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning – allmenne fag

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Studieplan

Studieplan for fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag

Se hele studieplanen

Du finner studieplanen for tidligere kull i samleoversikten over studieplaner.


Krysspublisert artikkel - ikke rør - Mine studier - SU