Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

LÆRERUTDANNING, 2-ÅRIG PÅBYGGING, TRONDHEIM

Fleksibel PPU (FPPU) – allmennfag

– Om studieprogrammet

Fleksibel PPU (FPPU) - allmennfag (bilde)

Student i samtale med medstudenter. Foto
Foto: Esben Krogstad Kamstrup/NTNU

Om FPPUA

Hva er FPPU-A?

Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU-A) er et deltidsstudium på 60 studiepoeng som går over to år. Studiet er et tilbud til deg som har fullført en universitets-/høgskoleutdanning, men som mangler praktisk-pedagogisk utdanning for å kunne bli fast tilsatt som lærer i skolen. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis i skolen. Fullført PPU gir undervisningskompetanse for videregående skole og grunnskolen ned til og med femte trinn.

FPPU er samlingsbasert med obligatoriske undervisningssamlinger ved NTNU hvert semester. Mellom samlingene brukes internett aktivt til blant annet veiledning og studentsamarbeid.


Lærerutdanning som påbygging

FPPU innen allmenne fag bygger på en universitets- eller høgskoleutdanning med fag som er relevante for allmenne fag i grunn- og videregående skole. I den høyere utdanningen din bør du ha grunnlag for minst to undervisningsfag i skolen. Søkere med dokumentert undervisningspraksis blir normalt prioritert i opptaket.

Endrede opptakskrav fra 2019

Fra og med 2019 endres opptakskravene til studiet. For å få opptak til PPU i 2019, må du ha 

 • en mastergrad og minimum 60 relevante studiepoeng i minst ett skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i, eller
 • en bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget, eller
 • en bachelorgrad med inntil tre fag som gir kompetanse til å undervise i praktiske og/eller estetiske fag i grunnskolen, hvorav minimum 60 studiepoeng er relevant for et skolefag som utdanningen tilbyr fagdidaktikk i. Krav til oppbygging av bachelorgraden: ett av fagene kan erstattes av drama/teaterfag. Det må inngå fordypning på minst 120 studiepoeng i ett fag. Øvrige fag må ha et omfang på minst 30 studiepoeng. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C eller bedre fra bachelorgraden.

Mastergraden må oppfylle krav fastsatt i forskrift 1. desember 2005 om krav til mastergrad.

Dette er nasjonale krav som gjelder alle læresteder som tilbyr PPU i 2019.


Fagvalg

Velg fag som du brenner for hvis du ønsker å bli lærer. Slik kan du bli en kunnskapsrik og engasjerende lærer. Det kan likevel være greit å vite at skolen har stort behov for språklærere (både norsk og fremmedspråk) og realfagslærere (matematikk, fysikk, biologi, kjemi), mens det er mindre etterspørsel etter lærere med fag som er valgfag i skolen.

Du må ha minst 60 studiepoeng i fagene som skal være dine undervisningsfag. Fagene bør være bygd opp av emner som utgjør et årsstudium. Det er noen fag som ikke blir betraktet som undervisningsfag i skolen, for eksempel pedagogikk, anvendt språk, fonetikk og arkeologi.


Praksis i PPU

Praksis i skolen er en integrert del av opplæringen i pedagogikk og fagdidaktikk. I løpet av studiet vil du ha ca. 14 uker praksis i skolen. Praksisen avtaler du selv med skoler i ditt nærområde. All praksis og undervisning på FPPU-A er obligatorisk.


Heltid eller deltid?

Påbyggingsstudiet PPU kan tas som deltidsstudium over to år eller som heltidsstudium over ett år (PPU heltid). Begge variantene følger samme studieplan, og kompetansen de gir ved endt studium er lik.


Fagtilbud FPPU-A

Vi tilbyr følgende fag

 • Biologi
 • Dans
 • Drama og teater
 • Engelsk
 • Fremmedspråk (fransk, spansk, tysk)
 • Fysikk
 • Geografi
 • Historie
 • Kjemi
 • Kroppsøving og idrett
 • Matematikk
 • Norsk
 • Samfunnskunnskap
 • Utøvende musikk

Fagene tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere i det enkelte fag.