Studier

For deg som er student


Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode


Skjemabank


Studiehåndbøker og studieplaner

De fleste studiehåndbøker og studieplaner finnes både i papirutgave og på Internett. Planene for kommende studieår blir normalt lagt ut i mai (-juni).


Eksamen og karakterer


Tilrettelegging av studiene


Utenlandsopphold


Reglement


Mye brukt