For deg som er student

Studier

For deg som er student


For deg som er student

Studiekalender

Viktige frister og datoer, ferier og eksamensperiode


Skjemabank


Studiehåndbøker og studieplaner

De fleste studiehåndbøker og studieplaner finnes både i papirutgave og på Internett. Planene for kommende studieår blir normalt lagt ut i mai (-juni).


Eksamen og karakterer


Tilrettelegging av studiene


Utenlandsopphold


Reglement


Mye brukt


Studieinformasjon Innsida