Årsstudium 1-årig, Trondheim

Samfunnsvitenskapelige fag - emnestudier

Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag. Foto: Lena Knutli

Om emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag

Åpne emner samfunnsvitenskapelige fag er et fleksibelt studium hvor du selv setter sammen en emnesamling ut fra egne interesser. Studiet gir deg adgang til ett år med studier av åpne emner innen samfunnsvitenskapelige fag ved NTNU. Dette betyr at du har store valgmuligheter. Studiet passer veldig godt for deg som ønsker å skreddersy en egen emnesamling.


Opptak

Søknadsfristen for er 15. november for opptak til vårsemesteret, og du søker via Søknadsweb. Vi har opptak en gang i året.

Se hvordan du søker opptak.


Studiets oppbygning

På åpne emner samfunnsvitenskapelige fag setter du selv sammen studieprogrammet ditt. Du velger emner ut i fra hva du interesserer deg for. Du velger blant alle våre åpne emner, det vil si emner som ikke er adgangsbegrensede. Du velger emner etter at du har blitt tatt opp som student. I studiehåndboka finner du en oversikt over hvilke samfunnsvitenskapelige emner du har anledning til å ta.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: postmottak@su.ntnu.no
telefon: 73 59 67 00

Du kan også besøke oss på Dragvoll, i Paviljong C.


Fakta

Gradsnivå: Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag
Studiepoeng: 60

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. november via søknadsweb

Informasjonen er gyldig for inneværende studieår