Årsstudium, 1-årig, Trondheim

Samfunnsvitenskapelige fag – emnestudier

Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag. Foto.

Om emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag

Emnestudier i samfunnsvitenskapelige fag er et fleksibelt studium hvor du selv setter sammen en emnesamling ut fra egne interesser. Dette betyr at du har store valgmuligheter og det er derfor lurt å sette seg inn i emnetilbudet så tidlig som mulig. Studiet passer veldig godt for deg som ønsker å skreddersy en egen emnesamling.


Opptak

Søknadsfristen for er 15. april for opptak til høstsemesteret, og du søker via Samordna opptak

I tillegg kan du søke opptak via NTNUs søknadsweb. Her er fristen 15. november, med studiestart i januar. 

For studieåret 2018/2019 var opptaksgrensen 37,7 i førstegangsvitnemålskvoten og 54,1 i ordinær kvote. 


Studiets oppbygning

Hvis du søker deg inn på åpne emner samfunnsvitenskapelige fag, setter du selv sammen studieprogrammet ditt. Du velger da emner ut i fra hva du interesserer deg for, men det er kun mulig å velge emner som er åpne (altså emner som ikke er adgangsbegrensede). Du kan søke blant NTNUs studieprogram for å finne ut hvilke emner du har anledning til å ta.


Studieveiledning

Siden emnestudier gir mange valgmuligheter, kan det være lurt å snakke med en studieveileder når du skal sette sammen den emnekombinasjonen som passer best for deg.

Du finner oversikt over studieveiledere på hvert enkelt studieprograms nettside.

Hvis du ikke følger et bestemt studieprogram kan du kontakte en studieveileder innenfor et av fagområdene du er interessert i.


Fakta

Studiepoeng: 60
Studiekode: 194 324

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april via Samordna opptak og 15. november via NTNUs søknadsweb

Informasjonen er gyldig for inneværende studieår