course-details-portlet

YFLT2004 - Sammenføyningsteknikk 

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Varme arbeider (standard), sveiseprosedyrer, ulike sammenføyningsmetoder (elektroder, MIG/MAG, TIG, rørtråd og liming) termiske skjæremetoder (skjærebrenning, plasmaskjæring, vannskjæring, laserskjæring), sveisefeil, NDT og HMS

Læringsutbytte

Engelsk

Knowledge: The candidate should be familiar with properties and application areas of different welding methods, have practical insight into welding, and know factors that contribute to a good and reliable welding result. The candidate must be familiar with welding metallurgy, and know the international standards, quality requirements and test methods that are relevant in welding. The candidate must be familiar with HSE for welding and test methods.

Skills: The candidate should be able to suggest a suitable welding method and procedure to achieve good welding quality. The candidate must be able to carry out simple non-destructive testing of welds. The candidate must be able to make strength calculations.

General competence: The candidate must understand the requirements that applies when using welding as a manufacturing method. The candidate must be able to discuss welding issues with experts in the field.

Norsk

Kunnskap:

 • Kandidaten skal kunne de viktigste prinsippene for de ulike sammenføyningsmetodene slik at man er i stand til å foreta de riktige valg i metode for produksjon.
 • Kandidaten skal kunne de viktigste prinsippene i ulike skjæremetoder.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om hvor de ulike metodene benyttes innenfor Teknikk og Industriell Produksjon.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om HMS og hvilke krav som stilles for å kunne utføre varmt arbeid.
 • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskap for videre studier og framtidig yrkesutøvelse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter innenfor eget fagfelt, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff for å belyse en problemstilling.
 • Kandidaten kan de viktigste prinsippene i de ulike sammenføyningsmetodene, skjæremetodene.
 • Kandidaten kan velge riktig sammenføyningsmetode ut fra arbeidsordre Kandidaten kan bestemme strømstyrke ut fra en sveiseprosedyre.
 • Kandidaten kan vise til regler og standarder for varmt arbeid.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom samlingene. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, osv.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2/3 av øvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen
 • 80 % oppmøte i undervisningen. 

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav: 2/3 av øvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen. 80 % oppmøte i undervisningen.

Tillatte hjelpemidler: Verkstedhåndboka.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen (dette avgjøres av faglærer).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LYFT2004 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU