YFL8203 - Bransjekunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer - Bestått - Fullført

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Læreplaner for RM vg1, vg2 og vg3, yrkesretningene innen RM, rammebetingelser, salg, service og kommunikasjon, etikk, HMS, avfallshåndtering og førstehjelp.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten
- kan gjøre rede for de ulike yrkesretningene innenfor RM.
- kan angi de ulike rammebetingelsene som gjelder for bransjen.
- kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til utøvelsen av de ulike yrkesretningene.
- har kjennskap til grunnleggende HMS og førstehjelp.
- har kjennskap til miljøbevisste valg og avfallshåndtering.
- kan anvende yrkesdidaktiske prinsipper innen bransje, fag og miljø.

Læringsformer og aktiviteter

Mikroforelesninger der studentene presenterer et yrke/fagområde og får respons fra faglærere og medstudenter.
Forelesninger, teoriøvinger og førstehjelpskurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Omfang: 5 studiepoeng yrkesfaglig bredde.
Obligatoriske arbeidskrav er 2 øvinger som begge må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Teoriøving 1 er forankret i yrkespraksis 2.semester og har tema yrkesretningene innen RM
Teoriøving 2 er forankret i læreplanmål for vg1 og vg2 innen bransje, fag og miljø med vekt på etikk, rammebetingelser, kommunikasjon, HMS og førstehjelp

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Tilgang til emnet forutsetter studierett ved NTNUs 3-årige yrkesfaglærerutdanning (bachelor), studieretning Restaurant- og matfag.

Kursmateriell

Helmersen H, Dager Moe I, Schjøll I, Isaksen O, Brænd M (2006) Bransje, fag og miljø Yrkeslitteratur ISBN 82-584-0557-8
Læreplaner for RM vg1, vg2 og vg 3
Studentprodusert kompendium basert på yrkesrapporter innen tema RM-yrkene

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.