YFL8201 - Konserveringsteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Konserveringsmetoder og bearbeidingsteknikker som tørking, frysetørking, blansjering, pasteurisering, sterilisering, kjøling, frysing, salting, røyking, kjemisk konservering og tilsetningsstoffer, fermentering og modifisert atmosfære pakking.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten
- har kunnskap om tradisjonelle og moderne konserveringsmetoder og bearbeidingsteknikker innen foredling av fisk, kjøtt, melk og vegetabiler.
- har innsikt i bruksområder og prosessbetingelser for de ulike metodene.
- er i stand til å vurdere hvordan konserveringsmetodene påvirker produktets kvalitet, holdbarhet og næringsinnhold.
- har kjennskap til gjeldene forskrifter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og teoriøvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske teoriøvinger

Mer om vurdering

Omfang: 5 studiepoeng yrkesfaglig dybde.

Obligatorisk arbeidskrav: 2 teoriøvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.
I en teoriøving skal studentene lage et undervisningsopplegg om en valgt konserveringsmetode og forankre temaet i læreplanmål for RM vg1/vg2.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)
Yrkesfaglærerutdanning (YFLMAT)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Tilgang til emnet forutsetter studierett ved NTNUs 3-årige yrkesfaglærerutdanning (bachelor), studieretning Restaurant- og matfag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 14.12.2017 09:00 Datasal 10349 , D9
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.