course-details-portlet

VM6011 - Hydroinformatikk for smarte vannsystemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100
Hjemmeeksamen 60/100

Faglig innhold

Introduksjon til smarte vannsystemer
Optimalisering
Usikkerhet og usikkerhetsanalyse
Smarte vannsystemer

Læringsutbytte

Kunnskap
Emnet skal gi studenten dypere forståelse av "state of the art", utfordringer og muligheter ved smarte vannsystemer. Man skal forstå prinsippene bak datadrevne metoder og evolusjonær optimalisering som bygger opp under "intelligensen" bak smarte vannsystemer.

Ferdigheter
Studentene skal kunne løse relevante problemer relatert til smarte vannsystemer.

Generell kompetanse
Studenter skal utvikle et systematisk overblikk over smarte vannsystem og lenke AI teknologi og styrke deres evne til å evaluere problemer og løsninger for smarte vannsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, diskusjoner, oppgaver.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgavene må være godkjent
  • Oppmøte minst 80 %

Mer om vurdering

Eksamen, basert på 2 skriftlige oppgaver, hver med vekt 20% og muntlig eksamen som inkluderer presentasjon av skriftlige arbeider, vekt 60%. Oppgavene må være bestått før man får gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for ingeniørvitenskap (EMNE/IV)

Kursmateriell

Informasjon gis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vannforsynings-, avløps- og renovasjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 60/100

Utlevering 07.05.2020

Innlevering 07.05.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 10:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU