VLR1006 - Læring og endring i arbeidslivet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i hva læring i arbeidslivet innebærer. I undervisningen presenteres eksempler som analyseres i lys av teori om kompetanse, læring og endring. Gjennom ulike case vil de teoretiske perspektivene knyttes til eksempler fra praksis i arbeidslivet.

Læringsutbytte

Gjennom dette emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om hvordan en kan gjennomføre utviklingsprosesser og legge til rette for læring i en organisasjon. Studenten skal også utvikle innsikt i hvordan en selv kan bidra til å utforme læringsfellesskap i arbeidslivet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning kombinert med seminar, totalt 3 timer per uke.
Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 100/100 07.12.2017 09:00
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 25.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamen 7-8.12
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.