course-details-portlet

VB6102 - Materiallære for bygg

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

For de aktuelle materialene:-Råvarer, oppbygging og produksjon-Mekanisk og termisk egenskaper-Miljøhensyn for materialene

Læringsutbytte

Emnet gir grunnleggende kunnskap om egenskapene til viktige materialer, særlig stål, aluminium, betong, tre, varmeisolasjonsmaterialer og kompositter. Etter gjennomføring skal studenten kunne:Kunnskap:- kandidaten skal lære grunnleggende teori om viktige bygnings- og konstruksjonsmaterialer. Dette omfatter materialenes sammensetning, fremstilling, struktur, egenskaper, funksjon og anvendelser i byggverk.- forklare termiske egenskaper, fasthet og brannmotstandsevne.- forklare nedbrytning og levetid for ulike materialer, og hvordan denne påvirkes av ytre påvirkninger som klima (fukt, temperatur) og kjemikalier.- begrunne valg av materialer til ulike konstruksjoner og formål.- kjenne til ulike sekundære bygningsmaterialer som plate-materialer, og fugematerialer og deres materialegenskaper innenfor byggverk.Ferdigheter:- vise sammenhengen mellom valg av materialer, fysiske materialegenskaper og miljøhensyn.- identifisere spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger- utføre laboratorieøvelser for noen bygningsmaterialerGenerell kompetanse:- kandidaten har innsikt i miljømessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor byggverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger|Oppgaveløsning|VeiledningEmnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campus- og nettstudenter. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.Noen forelesninger strømmes og det gjøres opptak som i ettertid blir lenket opp fra læringsplattformen eller det benyttes forhåndsinnspilte videoforelesninger som supplement.Veiledning gjennomføres på øvingstimer, med epost eller bruk av forum.Planlagt tidsforbruk for et 7,5 stp emne:Forelesninger: 40 timerOrganisert veiledning: 10 timerArbeid med obligatoriske oppgaver: 60 timerEgeninnsats: 90 timerSUM 200 timerObligatoriske arbeidskrav:8-10 øvinger, inkludert laboratorieøving(er).

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august.Ved 10 eller færre studenter til utsatt eksamen kan vurderingsform bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Bygningsmateriallære
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU