TV100116 - Maritime innkjøp

Om emnet

Faglig innhold

Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Forsyningskjeden Økonomi for innkjøpere

Leverandørevaluering

Behovsberegning og hvordan spesifisere behov

Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. 

Incoterms - Leveringsbetingelser

Innkjøpsforhandlinger Leverandør- og tilbudsevaluering

Leverandørutvikling

Forhandlinger

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

har god kunnskap om innkjøpers rolle i maritime .

har bred kunnskap og forståelse for industriell kjøpsadferd, leverandøranalyser, forhandling

kan bruke vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter.

kan selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Læringsutbytte - Ferdigheter:

kan bidra aktivt til at bedriftens verdimål etterleves i hele forsyningskjeden 

kan bidra aktivt ved utformingen av innkjøpsstrategi i den maritime næringene

kan forklare hvorfor det er viktig å ha gode prosedyrer for godkjenning av leverandører

kan gjennomføre skriftlig og muntlig presentasjoner av fagets emner

Læringsutbytte - Kompetanse:

har kunnskap omkring viktigheten av å fokusere på kvalitet og seriøsitet i alle ledd.

har evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

har evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet

har evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, individuelle øvinger

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av inntil tre obligatoriske gruppearbeider i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Studenten skal levere inn en individuell skriftlig prosjektoppgave som teller 100% av karakterenUtsatt eksamen:Kandidater som stryker kan forbedre samme prosjekt på utsatt eksamen.  Hvis studenten venter til neste ordinære eksamen må ny oppgave løses.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse eksternt finansierte studier Avdeling for maritim teknologi og operasjoner (515AMO)
Shipping management (432SM)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.