TTT4525 - Signalbehandling i medisinske anvendelser, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3.75 SP eller tema à 7.5 SP. Aktuelle tema:
TTT23 Biomedisinsk bilde- og signalbehandling og kommunikasjon - (3.75 SP)
TTT09 Kommunikasjons- og kodingsteori for trådløse kanaler - (3.75 SP)
TTT03 Akustisk fjernmåling - (3.75 SP)
TTT26 Radar - (3.75 SP)
TFE12 Avanserte metoder i optikk - (3.75 SP).

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypningskunnskap innen medisinske anvendelser av signalbehandling og billeddannelse.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene kan være forelesninger, seminarer og selvstudium.

Mer om vurdering

Begge tema må være bestått for å oppnå bestått sluttkarakter i fordypningsemnet. I tilfelle stryk, må begge tema gjentas.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4725 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.