course-details-portlet

TTT4290 - Bioakustikk for biodiversitet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 2 timer E

Faglig innhold

Funksjoner til akustisk kommunikasjon, lydgenerering, lydforplantning, hørsel, ekkolokalisering.

Kroniske og akutte påvirkninger av menneskeskapt støy.

Skadebegrensningstiltak.

Bioakustisk monitorering for biomangfold.

Læringsutbytte

Kandidaten

Har kunnskap om

 • Lydgenerering hos dyr
 • Lydforplantning i luft og vann
 • Hoersel hos dyr
 • Påvirkninger av menneskekapt stoey
 • Sensorer og utstyr til bioakustisk monitorering

Kan

 • Planlegge og virkeliggjoere bioakustisk datasamling
 • Post-prosessere bioakustiske feltopptak med dedikerte verktoey eller ved bruk av programmering

Generell kompetanse: kandidaten får trening i rapportskriiving og feltarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentpresentasjoner, selvstudium og praktisk øving med rapport.

Mer om vurdering

50 % Skriftlig eksamen

50 % Rapport

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august, kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak av emnet skal både eksamen og rapport tas igjen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Anvendt geofysikk
 • Zoologisk økologi
 • Fysikk
 • Økologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU