TTT4280 - Sensorer og instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Måleusikkerhet: Bias/random error; Selektivitet/sensitivitet; Kalibrering

Støyanalyse: Støy, kilder og egenskaper, f eks termisk støy, 1/f-støy,
shot noise, støy i AD- og DA-omvandlere; Modellering av støy i elektriske kretser.

Sensorer og aktuatorer: Statiske vs dynamiske egenskaper for omvandlere; Transferfunksjoner; Ideale og reelle omvandlermodeller; Resolusjon/oppløsning, lineærisering, dynamisk område, deteksjonsterskel.

Sensortyper: Akustiske, optiske og radiobaserte sensorer og systemer. Miljø- og biosensorer; Fiberoptiske sensorer; MEMS; Menneskets sanser m fl

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grundig forståelse av teorien for måleusikkerhet og hvordan den påvirker ytelsen og nøyaktigheten til et målesystem. Faget vil også gi kunnskaper om ulike former for støy i elektroniske systemer. Faget vil også gi studentene inngående kunnskap om de viktigste måleprinsipper i akustiske, optiske og radiobaserte sensorer.

Kunnskaper:
Kandidaten har
- fundamentale kunnskaper om teori for måleusikkerhet og hvordan den brukes i praksis.
- inngående kunnskap om hvordan måleusikkerhet og støy bidrar til ytelsen og nøyaktigheten til et sensorsystem.
- inngående kunnskap om prinsippene for ulike analog-til-digital omformere.
- inngående kunnskap om kilder til støy i instrumenteringskretser, og egenskapene til de forskjellige typene støy som forekommer.
- inngående kunnskap om de viktigste måleprinsipper som brukes i akustiske, optiske og radiobaserte sensorer.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- gjennomføre beregninger av støy og måleusikkerhet i et instrumenteringssystem
- gjennomføre praktiske målinger ved hjelp av sensorer, estimere måleusikkerheten, og uttrykke den på standardformat.
- designe en instrumenteringskrets og analysere dens egenskaper som støy, dynamisk område og linearitet.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan
- samarbeide om å gjennomføre praktiske målinger med ulike sensorer på laboratorium.
- skrive og levere øvingsoppgaver og labrapport fra laboratoriøvinger.Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger; gjesteforelesninger fra industrirepresentanter; obligatoriske laboratorieøvinger med tilhørende lab-forelesninger og obligatoriske regneøvinger.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og laboratorierapport 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.