TTT4280 - Sensorer og instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Måleusikkerhet: Bias/random error; Selektivitet/sensitivitet; ISO/IEC GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement); Kalibrering

Støyanalyse: Støy, kilder og egenskaper, f eks termisk støy, 1/f-støy,
shot noise, støy i AD- og DA-omvandlere; Modellering av støy i elektriske kretser.

Sensorer og aktuatorer: Statiske vs dynamiske egenskaper for omvandlere; Transferfunksjoner; Ideale og reelle omvandlermodeller; Resolusjon/oppløsning, lineærisering, dynamisk område, deteksjonsterskel.

Sensortyper: Miljø- og biosensorer; Fiberoptiske sensorer; MEMS; Menneskets sanser m fl

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studentene skal
1. Forstå teorin om måleusikkerhet og hvordan den brukes i praksis.
2. Forstå prinsippene og modellene for noen typer av omvandlere.
3. Forstå hva som er kilder til støy i instrumenteringskretser, og egenskapene til de forskjellige typene støy som forekommer.
4. Forstå hvordan elektriske kretser brukes sammen med sensorer og aktuatorer og påvirker funksjonaliteten for instrumenteringskretsen.

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:
1. Kunne gjennomføre målinger, estimere måleusikkerheten, og uttrykke den på standardformat.
2. Kunne designe en instrumenteringskrets og analysere dens egenskaper hva gjelder støy/dynamiskt område, linearitet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger; gjesteforelesninger fra industrirepresentanter; laboratorieøvinger med tilhørende lab-forelesninger og regneøvinger.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og arbeider 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Arbeidet (dvs lab.rapporten) teller kun i positiv retning; hvis arbeidet gir dårligere resultat enn avsluttende eksamen vil sluttkarakteren settes på grunnlag av skriftlig eksamen alene (100 %).
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 24.05.2018 09:00
Sommer UTS Arbeider 25/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 75/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.