TTT4280 - Sensorer og instrumentering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer C

Faglig innhold

Måleusikkerhet: Bias/random error; Selektivitet/sensitivitet; Kalibrering

Støyanalyse: Støy, kilder og egenskaper, f eks termisk støy, 1/f-støy,
shot noise, støy i AD- og DA-omvandlere; Modellering av støy i elektriske kretser.

Sensorer og aktuatorer: Statiske vs dynamiske egenskaper for omvandlere; Transferfunksjoner; Ideale og reelle omvandlermodeller; Resolusjon/oppløsning, lineærisering, dynamisk område, deteksjonsterskel.

Sensortyper: Akustiske, optiske og radiobaserte sensorer og systemer. Miljø- og biosensorer; Fiberoptiske sensorer; MEMS; Menneskets sanser m fl

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studentene skal
1. Forstå teorien om måleusikkerhet og hvordan den brukes i praksis.
2. Forstå prinsippene og modellene for noen typer av omvandlere.
3. Forstå hva som er kilder til støy i instrumenteringskretser, og egenskapene til de forskjellige typene støy som forekommer.
4. Forstå hvordan elektriske kretser brukes sammen med sensorer og aktuatorer og påvirker funksjonaliteten for instrumenteringskretsen.

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:
1. Kunne gjennomføre målinger, estimere måleusikkerheten, og uttrykke den på standardformat.
2. Kunne designe en instrumenteringskrets og analysere dens egenskaper hva gjelder støy/dynamisk område og linearitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger; gjesteforelesninger fra industrirepresentanter; obligatoriske laboratorieøvinger med tilhørende lab-forelesninger og obligatoriske regneøvinger.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og laboratorierapport 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 23.05.2019 09:00 DI42 , Storhall del 2 , SL238
Sommer UTS Arbeider 25/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 75/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.