TTT4185 - Maskinlæring og taleteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende metoder for statistisk mønstergjenkjenning/maskinlæring. Dype nevrale nettverk. Design, trening og evaluering av maskinlæringsmodeller. Digitale modeller for produksjon av tale. Menneskelig persepsjon av tale og lyd. Metoder for taleanalyse. Automatisk talegjenkjenning, med hovedvekt på statistiske metoder: Statistiske metoder for akustisk og lingvistisk modellering, prinsipper for effektiv dekoding (gjenkjenning), skjulte Markovmodeller, dype nevrale nettverk for talegjenkjenning.

Læringsutbytte

Emnet skal gi forståelse av grunnleggende metoder innen statistisk mønstergjenkjenning/maskinlæring, med anvendelser innenfor taleteknologi.

Kunnskapsmål: Få en forståelse av prinsipper og praktiske aspekter ved bruk av statistisk mønstergjenkjenning/maskinlæring, egenskaper ved tale, taleproduksjon og -persepsjon, prinsipper og metoder for taleanalyse, statistisk modellering av tale og språk og innsikt i hvordan prinsippene kan benyttes til å konstruere systemer for automatisk talegjenkjenning.

Ferdighetsmål: Kunne benytte og/eller lage programvare til å trene og evaluere modeller basert på metoder fra maskinlæring. Benytte og/eller lage programvare for taleanalyse og tolke resultatene av analysen, konstruere enkle systemer for automatisk talegjenkjenning basert på statistisk mønstergjenkjenning, og evaluere ytelsen til talegjenkjennere. Emnet skal gi generell kompetanse ved å gi innsikt i samspillet mellom basisteknologi og anvendelse i design og utvikling av menneske/maskin-grensesnitt, samt kompetanse på gruppearbeid og rapportering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige regneøvinger, og obligatoriske gruppeøvinger på datamaskin.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2090 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 15.12.2018 09:00 D14, bygg 9 , D13, bygg 10
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.