TTT4185 - Maskinlæring og taleteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende metoder for statistisk mønstergjenkjenning/maskinlæring. Dype nevrale nettverk. Design, trening og evaluering av maskinlæringsmodeller. Digitale modeller for produksjon av tale. Menneskelig persepsjon av tale og lyd. Metoder for taleanalyse. Automatisk talegjenkjenning, med hovedvekt på statistiske metoder: Statistiske metoder for akustisk og lingvistisk modellering, prinsipper for effektiv dekoding (gjenkjenning), skjulte Markovmodeller, dype nevrale nettverk for talegjenkjenning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
- god kunnskap om prinsipper og praktiske aspekter ved bruk av statistisk mønstergjenkjenning/maskinlæring
- bred kunnsakp om egenskaper ved tale, taleproduksjon og persepsjon
- kunnskap om prinsipper og metoder for taleanalyse
- god kunnskap om statistisk modellering av tale og språk
- god innsikt i hvordan prinsippene kan benyttes til å konstruere systemer for automatisk talegjenkjenning.

Ferdighet:
Kandidaten kan
- benytte og/eller lage programvare til å trene og evaluere modeller basert på metoder fra maskinlæring
- benytte og/eller lage programvare for taleanalyse og tolke resultatene av analysen
- konstruere enkle systemer for automatisk talegjenkjenning basert på statistisk mønstergjenkjenning
- evaluere ytelsen til talegjenkjennere.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan
- samspillet mellom basisteknologi og anvendelse i design og utvikling av menneske/maskin-grensesnitt
- gjennomføre gruppearbeid og rapportering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige øvinger på datamaskin.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2090 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 02.12.2019 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.