TTT4185 - Taleteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Akustisk beskrivelse av taleproduksjon. Digitale modeller for produksjon av tale. Fysiologisk beskrivelse av oppbygning og virkemåte for øret og hørselen. Hva vi hører og hva vi oppfatter: Menneskelig persepsjon av tale og lyd. Lingvistisk og statistisk beskrivelse av talesignalet. Metoder for taleanalyse. Grunnleggende metoder for statistisk mønstergjenkjenning. Automatisk talegjenkjenning, med hovedvekt på statistiske metoder (skjulte Markovmodeller): Statistiske metoder for akustisk og lingvistisk modellering, prinsipper for effektiv dekoding (gjenkjenning). Dype nevrale nettverk for talegjenkjenning. Talesyntese, taleskjøting og tekst-til-tale syntese: -Tekstanalyse, prosodisk modellering og lydgenerering.

Læringsutbytte

Emnet skal gi forståelse av grunnleggende egenskaper ved tale, taleproduksjon og -persepsjon, og gi en innsikt i hvordan denne forståelsen kan anvendes for å konstruere systemer for automatisk talegjenkjenning og talesyntese.

Kunnskapsmål: Få en forståelse av grunnleggende egenskaper ved tale, taleproduksjon og -persepsjon, få en grunnleggende forståelse av prinsipper og metoder for taleanalyse, statistisk modellering av tale og språk og få innsikt i hvordan de grunnleggende prinsippene kan benyttes til å konstruere systemer for automatisk talegjenkjenning og talesyntese.

Ferdighetsmål: Kunne benytte og/eller lage programvare for taleanalyse og tolke resultatene av analysen, kunne konstruere enkle systemer for automatisk talegjenkjenning basert på statistisk mønstergjenkjenning, og kunne evaluere ytelsen til talegjenkjennere og talesyntetisatorer.
Emnet skal gi generell kompetanse ved å gi innsikt i samspillet mellom basisteknologi og anvendelse i design og utvikling av menneske/maskin-grensesnitt, samt kompetanse på gruppearbeid og rapportering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige regneøvinger, og obligatoriske gruppeøvinger på datamaskin.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2090 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 14.12.2017 09:00 E1
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.