course-details-portlet

TTK4150 - Ulineære systemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter metoder for analyse og design av ulineære systemer, med spesiell vekt på styringssystemer. Emnet omhandler: 1) Matematiske modeller av ulineære systemer, og fundamentale forskjeller mellom ulineære og lineære systemers oppførsel. Likevektspunkter, grensesykler, og generelle invariante mengder. 2) Faseplananalyse, Lyapunov-stabilitet, Inngang-til-tilstand stabilitet, Inngang-utgang stabilitet og Passivitetsanalyse. 3) Design av ulineære styringssystemer ved bruk av metoder som Lyapunovbasert regulering, Energibasert regulering, Kaskaderegulering, Passivitetsbasert regulering, Inngang-utgang linearisering, Adaptiv regulering, og Backstepping.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Inngående kunnskap om teori og metoder for ulineære dynamiske systemer. - Kunne finne ulineære dynamiske systemers invariante mengder, og analysere systemets oppførsel rundt disse. - Kunne anvende metodene Faseplananalyse, Lyapunov stabilitetsanalyse, Inngang-til-tilstand-stabilitetsanalyse, Inngang-utgang-stabilitetsanalyse, Passivitetsanalyse, Lyapunovbasert regulatordesign, Energibasert regulatordesign, Kaskaderegulering, Passivitetsbasert regulering, Inngang-utgang-linearisering, Ulineær adaptiv regulering og Backstepping. Ferdighet: - Kunne selvstendig vurdere fordeler og ulemper ved ulike ulineære metoder, og gjøre et kvalifisert valg av metode for analyse og design av et gitt dynamisk system. - Kunne selvstendig analysere og designe ulineære styringssystemer ved bruk av valgt metode. - Kunne diskutere det resulterende styringssystemets fordeler og begrensninger. Generell kompetanse: - Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte oppgaver og prosjekter. - Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer. - Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, videoforelesninger, og øvinger. Fire av seks øvinger kreves godkjent. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Minst 4 av de 6 øvingene må være godkjent.

Eksamen gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig (digital) eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Utsatt eksamen blir avholdt i august.

Kursmateriell

Khalil: Nonlinear Systems, 3. utgave, Prentice Hall, 2002. Kompendium. Utvalgte konferanse- og tidsskriftsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE3055 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for teknisk kybernetikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU