TT8306 - Geoakustisk modellering og inversjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 40/100 ALLE
Muntlig eksamen 60/100 D

Faglig innhold

Undervises hvert år ved behov, ellers hvert 2. år.

Kurset gir en introduksjon til akustisk fjernmåling og modell basert inversjon med anvendelser innen akustikk, ultralyd, seismikk og elektromagnetisme. Forovermodellene for avstandsavhengige og ikke avstandsavhengige omgivelser inkluderer stråle teori, normale moder, bølgetallsintegrasjon og løsning av den parabolske ligningen. Vanlige teknikker for model basert inversjon inneholder generell lineær minste kvadraters metode, singulærverdi dekomposisjon, regularisering, linearisering og globale inversjonsmetoder som simulert herding (simulated annealing) og genetiske algoritmer. Anvendelsene er funnet fra forskningslitteraturen og tar med emner som inversjon av geo akustikk, geo elektromagnetiske og seismiske data ,tilpasset felt inversjon, modal dekomposisjon og fjernmåling.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: Å få en dypere forståelse av (1) metoder for modellering av bølgeforplantning og inversjon med anvendelser innen akustikk, ultralyd, seismikk og elektromagnetisme; (2) signalbehandling inne bølgeforplantning; (3) fjernmåling av havbunnens topografi, struktur og komposisjon.
B. Ferdighet: Å bli i stand til å (1) modellere og analysere bølgefelt i lagdelte medier ved å bruke theoretiske og numeriske modeller; (2)bruke signalbehandlingsmetoder for å analysere målte data; (3) bruke inversjonsteknikk for å estimere havbunnens parametre og materialegenskaper i andre anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, regningoppgaver og Matlab basert dataoppgaver. Karakter i emnet er basrt på en prosjektrapport og muntlig avsluttende eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) blir eksamen kun muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 40/100 ALLE
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D
Vår ORD Rapport 40/100 ALLE
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.