TT8305 - Marin akustikk II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100 ALLE
Muntlig eksamen 60/100 D

Faglig innhold

Emnet gir den teoretisk og numerisk behandlingen av noen sentrale emner og problemstillinger i marin akustikk. Det dekker ikke-lineær akustikk, refleksjon og spredning fra partikler bobler og geometriske objekter, spreding fra endelige flater og fra flater med ru eller ujevn overflate; elastiske bølger i faste materialer og poro-elastiske materialer; videre behandles bølger i lagdelte media, fluide og/eller faste, med løsningen av bølgelikningen med forskjellige matematiske metoder. Tilslutt beskrives og analyseres noen av de mest vanlige metoder for måling og karakterisering av havbunnes egenskaper.

Læringsutbytte

I dette emnet skal en a) forstå den teoretisk behandlingen av noen sentrale emner og problemstillinger i marin akustikk; b) forstå numeriske modeller for bølgeforplantning i lagdelte akustiske og elastiske medier; c) kjenne til fjernmåling av havbunnens topografi, struktur og komposisjon; d) kjenne til noen typiske anvendelser av marin akustikk og seismikk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og obligatoriske og frivillige øvinger med regningoppgaver og Matlab basert dataoppgaver. Karakter i emnet er basrt på en prosjektrapport og muntlig avsluttende eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) blir eksamen kun muntlig eksamen.

Kursmateriell

Jens M. Hovem: Marine Acoustics, The Physics of Sound in Underwater Environments, Peninsula Publishing, Los Altos, California, USA, Chapter 12-18.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTT4245 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100 ALLE
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D
Vår ORD Oppgave 40/100 ALLE
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.