TT8303 - Numeriske metoder i akustikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Numeriske metoder som endelige differansers metode, elementmetoden, integralligningsmetoden, og metoder basert på analytiske løsninger vil bli gjennomgått for løsning av aktuelle bølgeligninger. Metoder basert på geometrisk akustikk vil også bli studert. De viktigste anvendelsesområdene er lydforplantning i luft og vann, og kobling mellom lydbølger og vibrerende strukturer.

Læringsutbytte

Kunnskap: (1) Å forstå grunnlaget for de teoretiske akustiske modellene som brukes. (2) Å forstå hvordan metodene implementeres numerisk og grunnlaget for de forskjellige numeriske tilnærmingene.
Ferdigheter: (1) Å bli i stand til å implementere enklere numeriske løsninger til akustiske og vibrasjonstekniske problem. (2) Å bli istand til å benytte noen tilgengelige programpakker for akustiske og vibrasjonstekniske problem.
Generell kompetanse: Å ha god kjennskap til de numeriske metodene som brukes for løsning av akustiske og vibrasjonstekniske problem, og å kunne vurdere om slike metoder er aktuelle i en gitt problemstilling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier og individuelt prosjekt.

Forkunnskapskrav

TTT4170 Audioteknologi eller TTT4175 Marin Akustikk eller TTT4180 Teknisk Akustikk eller tilsvarende kunskaper.

Kursmateriell

Kompendium og tidskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE2917 7.5

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.