TT8302 - Romakustikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Kurset undervises normalt hvert år. For at emnet skal foreleses, kreves det at minst tre studenter tar emnet.
Kurset omhandler metoder for beregning av lydfelt i rom med bølgeteoretiske løsningsmetoder, statistiske metoder, geometrisk-akustikk metoder, og datorberegningsmessige implementeringer. Akustisk måleteknikk og lydabsorpsjon behandles og i tillegg psykoakustiske kriterier for vurdering av romakustisk kvalitet.

Læringsutbytte

Kunnskap: (1) Å få en dyp forståelse av de vanlige teoretiske modellene for lydfelt i rom (2) Å få en dyp forståelse av hvordan lyd i rom oppfattes av en lytter (3) Å få en grunnleggende forståelse av elektroakustiske systemer i rom (4) Å få en dyp forståelse av romsakustiske måleteknikker.
Ferdigheter: (1) Å bli istand til å analysere og prediktere lydfelter enligt forskjellige teoretiske modeller, og å kunne bruke datorimplementeringer av noen av disse metodene. (2) Å bli istand til å måle de akustiske egenskapene i et rom. (3) Å bli istand til å analysere de målte, eller predikterte, akustiske egenskapene i et rom hva gjelder de psykoakustiske effektene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstendige regneøvinger og laboratoriøvinger.

Kursmateriell

Kursbok og eventuelle artikkler blir oppgitt ved semesterstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.