TT8201 - Satellittnavigasjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet kan undervises hvert år. For at emnet skal foreleses, kreves at minst tre studenter tar emnet.
GPS virkemåte og signalstruktur, navigasjonsdata, signalfølging, navigasjonsalgoritmer, feilanalyse, iono- og troposfæriske effekter, flerveisutbredelse, satellittbaner og geometri, mottakere, differensielle systemer basert på såvel kode- som bærebølgefase, retningsbestemmelse, høypresisjonsanvendelser, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, integrerte systemer.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Å få en fordypet kjennskap til navigasjonsteori og satellittnavigasjonssystemers egenskaper.

B. Ferdigheter: 1) Å bli istand til å tenke kreativt om bruk av avanserte satellittnavigasjonssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og demonstrasjoner. Muntlig eksamen hvis få studenter.

Forkunnskapskrav

TTT 4150 (Navigasjonssystemer)

Kursmateriell

P. Misra & P. Enge: "Global Positioning System. Signals, Measurements and Performance." Revised 2nd Ed. Ganga-Jamuna Press 2010. ISBN 0970954425.
B.W. Parkinson & J.J. Spilker Jr.: "Global Positioning System. Theory and Applications. Vol. I and II. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., 1996. ISBN 1-56347-249-X.
Farrell, J.: "Aided Navigation - GPS with High Rate Sensors, 2008 (ISBN 978-0071493291)
Tidsskriftartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIE2926 15.0

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.