TT8112 - Informasjonsteori, koding og kompresjon, utvidet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter A

Faglig innhold


Bayesian estimation. Modellering og analyse av komponentene i et generisk kommunikasjonssystem (informasjonskilde, sender, kommunikasjonskanal og mottaker). Matematiske mål for kilders informasjonsinnhold og kanalers overføringskapasitet. Prinsipper for optimal informasjonsoverføring over ulike typer kanaler. Komprimering av kilde-informasjon. Prinsipper og metoder for praktisk digital representasjon. Praktisk kanalkoding, dvs. beskyttelse mot feil ved overføring over kanaler med støy og forvrengning. Ytelse sammenlignet med informasjonsteoretiske grenser. Belief propagation.

Læringsutbytte

Emnet gir grunnleggende kunnskap om informasjonsteoretiske prinsipper og metoder. Det gir studentene ferdigheten å anvende denne prinsipper og metoder i sin forskningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Selvstudie.

Kursmateriell

David MacKay, Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press, 2003.
Thomas Cover and Joy Thomas, Elements of Information Theory, 2nd ed. Wiley Interscience, 2006.
Tom Richardson and Rüdiger Urbanke, Modern Coding Theory, Cambridge University Press, 2008.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TT8801 5.0 01.09.2011
TTT4125 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 A
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.