TT8110 - Visuell kommunikasjon og bildebehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år, neste gang høst 2017.
Innhold: Emnet tar for seg visuell kommunikasjon, dvs. kreering, manipulering, representasjon, distribusjon og presentasjon av digitale bilde, video, grafikk og animasjon med utgangspunkt i Multimedia Signalbehandling.
Emner som behandles i kurset er: Statistisk karakterisering, parametrisk modellering og digital representasjon av bilder og video. Prinsipper og algoritmer for kompresjon av bilder, video og grafikk. Her vil det bli lagt vekt på: Prediktiv koding, Transform koding, Delbåndskoding, Digital filtrering, gjenvinning og restaurering av audiovisuell informasjon. Kombinert prosessering av ulike medietyper i form av manipulasjon og integrasjon av audiovisuell informasjon, syntetiske bilder og grafikk. Bilde-persepsjon, digital representasjon av bilder, Bildekompresjon for både stillbilder og video, interaktivitlet, multimedia kommunikasjon både for mobile, trådløse og faste forbindelser, multimedia rammeverk og multimedia standardisering.. Eksempler innenfor alle områder vil basere seg på eksisterende systemer som JPEG, JPEG2000, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 og MPEG-21.

Læringsutbytte

Emnet omfatter utvalgte temaer på doktorgradsnivå og tilpasses kandidatenes behov for bredde og dybde i sin opplæringsplan ved den enkelte gjennomføring.
A. Kunnskap:
Kandidatenes metodiske og teknologiske innsikt skal styrkes innen temaet/temaene for den enkelte gjennomføring. Innholdet skal være i kunnskapsfronten innen sitt område og gi ett grunnlag for kandidatens analytiske og/eller konstruktive arbeid.
B. Ferdighet:
Kandidaten skal trenes i å aktivt anvende emnets tema ved anvendelser innen multimedia-informasjonssystemer, samt utfordres til en kritisk holdning til etablert kunnskap innen området..
C. Generell kompetanse:
Så langt relevant skal kandidaten kunne sette emnets tema inn i en bredere teknologisk, økonomisk/bedriftsmessig og samfunnsmessig kontekst.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Kollokvier.
Semesteroppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TTT4135 Multimedia signalbehaqndling.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E6
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.