TT8106 - Utvalgte emner i kommunikasjonsteori for trådløse kanaler

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Emnet gir en grundig innføring i kommunikasjonsteori for moderne systemer for trådløs kommunikasjon. Utvalget av emner vil kunne avhenge noe av deltakernes interesser, men vil typisk omfatte: Statistisk modellering og analyse av fadingkanaler, MIMO-systemer, rom-tid-koding, multippel aksess-teknikker i cellulære systemer, opportunistisk og kooperativ transmisjon, interferensbegrensede trådløse nettverk, og link-adapsjon i trådløse systemer.

Læringsutbytte

Kunnskap: 1) Forståelse på moderne kommunikasjonsteori til trådløse kommunikasjons-
systemer, teoretiske grensene, og optimisasjonsmetoder for slike systemer.
2) Forståelse på teoretiske prinsipper bak avanserte metoder i trådløse systemer.

Ferdigheter: Evne til å bruke kommunikasjonsteoretiske verktøy å analysere,
design, og optimisere trådløse kommunikasjonssystemer og deres deler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, seminarer og selvstudium

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle utover de angitt ovenfor.

Kursmateriell

Utvalgte vitenskapelige artikler og "D. Tse and P. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication", (Cambridge University Press).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.