TPRK1001 - Generell kjemi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieforsøk med rapportering - 6 av 6 godkjent

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørfag, kjemi/prosess (FTDESKJ)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.