TPRA1003 - Fysikk/kjemi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørfag, bygg og anlegg (FTDESBY)
Ingeniørfag, elektro (FTDESEL)
Ingeniørfag, kjemi/prosess (FTDESKJ)
Ingeniørfag, maskin (FTDESMA)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 15.12.2017 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.